Ik wil Perspectief

Paswerk, Perspectief, Werkdag en Pasmatch werken al jaren nauw samen om jongeren meer kansen te bieden op praktijkgerichte scholing en betaald werk. Wij bieden samen een heel pakket van stage, scholing, arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en regulier werk. Dit doen wij vanuit onze ervaring dat die samenwerking jongeren in een kwetsbare positie daadwerkelijk helpt. Wij werken dan ook met de slogan: simpel switchen: sluitende aanpak. Als wij tijdens een traject merken dat de jongere op dat moment niet op de juiste plek zit, dan kunnen we snel schakelen voor een andere oplossing.

Vangnet

Jongeren willen zich graag ontwikkelen naar aantrekkelijk werk en voldoende eigen inkomen. Dat gaat gepaard met vallen en opstaan en dat lukt alleen als de jongere zich veilig voelt om stappen vooruit te zetten. De samenwerkende organisaties denken mee en helpen bij het vinden van de beste combinatie van de persoon van de jongere, de scholing en het werk. Met als extra dat er een vangnet wordt geboden voor als het op enig moment niet goed (genoeg) gaat. We laten de jongere niet vallen, integendeel.

Extra zichtbaar

We zitten volop in de Corona crisis. Hoe langer de crisis duurt, hoe slechter dat is, juist ook voor jongeren. Een leuke baan en een vast arbeidscontract zijn nu moeilijker bereikbaar. Vooral voor jongeren met een lage opleiding is de impact groot, zeggen deskundigen. Er kwamen veel vragen van jongeren zelf, maar ook van hulpverleners, over de mogelijkheden die wij aan jongeren bieden. Daarom laten wij onze samenwerking en het nut daarvan voor jongeren beter zien.

Download hier de flyer van Ik wil Perspectief.