Aanmelden

Voor déze jongeren bieden wij opleidingsmogelijkheden

  1. Jongeren met cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden die de school hebben verlaten of dreigen te verlaten zonder diploma en/of startkwalificatie en die geen uitzicht hebben op regulier werk.
  2. Jongeren met voldoende, cognitieve capaciteiten om in te kunnen stromen op het MBO, maar die onvoldoende vaardigheden hebben om uit te stromen naar vervolgonderwijs of naar betaald werk. Het gaat hierbij vooral om jongeren waarbij sprake is van (langdurige) psychosociale problematiek en waarbij zorg nodig is.
  3. Jongeren die moeite hebben met het volgen van regulier onderwijs. Vaak is in de onderbouw al te voorzien dat ze niet of met veel moeite het VMBO-B diploma zullen halen. Leerwerktrajecten in de huidige vorm geven geen aansluiting op het mbo-onderwijs. Een meer arbeidsgerichte route in de vorm van een pré-MBO kan uitkomst bieden.
  4. Leerlingen met beperkte, cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij taalvaardigheden, arbeidsvaardigheden en burgerschapsvaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden voor meer kansen op betaald werk.

Binnen 5 werkdagen nemen wij contact met je op.