Pasmatch

Pasmatch biedt

Pasmatch is een re-integratiebedrijf dat werkzoekenden begeleidt naar een betaalde baan. De methodiek van Pasmatch biedt een sluitende aanpak: direct bemiddelen als dat kan, werkfit maken als dat nodig is en een assessment als niet duidelijk is wat iemands arbeidspotentieel is en waar zijn ontwikkelpunten liggen. We zijn zeer deskundig in het signaleren en herkennen van het onderscheid tussen WMO / participatie / re-integratie / doelgroepenregister / beschut werk. In onze dienstverlening staat maatwerk voorop. Wij doen wat nodig is, niet meer en ook niet minder

Heb je geen uitkering of een uitkering van de gemeente? Dan kan Pasmatch je helpen bij:

  • Praktijkasssessment
  • Werken aan werk
  • Bemiddeling
  • Jobcoaching

Praktijkassessment

Ontdekken waar je interesses liggen en waar je goed in bent.

Tijdens het assessment werk je een aantal dagdelen per week op onze schakellocatie. Op deze manier kunnen zowel wij als jijzelf ervaren hoe het ervoor staat met je werknemersvaardigheden: Lukt het om iedere dag op tijd te komen? Hoe werkt je samen met anderen? Hoe ga je om met je leidinggevende? We gaan samen met jou aan de slag om te ontdekken waar je goed in bent en waar je interesses liggen op het gebied van werk en scholing.  Ook krijgen we hierdoor inzicht in je leervermogen. Dat is handig voor het geval je tijdens het traject een training gaat volgen.

We sluiten het assessment af met een advies op maat.

Werken aan werk

Ontwikkelen van je werknemersvaardigheden

Als je nog nooit gewerkt hebt, kan het fijn zijn om eerst in een veilige omgeving werkervaring op te doen. Dit kan in het werken aan werk traject. Samen met je arbeidscoach spreek je af wat je wilt leren en ontwikkelen en hoe jullie dit gaan aanpakken. Je loopt een korte stage om arbeidsritme en werkervaring op te doen. Je kunt deelnemen aan trainingen en e-learning om beter inzicht te krijgen in de kansen en mogelijkheden die er voor jou zijn op de arbeidsmarkt.  Indien nodig kun je je arbeidsmarktkwalificaties vergroten door praktische trainingen en opleidingen zoals bijvoorbeeld VCA en heftruckdiploma. Zodra jij en je coach denken dat je klaar bent om door te stromen naar betaald werk of scholing, stroom je door naar het bemiddelingstraject.

Bemiddeling

Plaatsen op een betaalde baan.

We helpen je met het maken van een CV, het schrijven van een brief of online solliciteren, we oefenen het sollicitiatiegesprek met je…… Kortom, we helpen je om een baan te vinden en te krijgen die bij je past!

Jobcoaching

Begeleiding op de werkvloer.

De jobcoaches van Pasmatch bieden je ondersteuning bij het behouden van je baan. Onze jobcoaching is gericht op het benutten en zo mogelijk doorontwikkelen van jouw individuele mogelijkheden, het vergroten van je zelfredzaamheid in het verrichten van arbeid en het aanleren van (werknemers)vaardigheden. De jobcoach zoekt hierbij afstemming met de werkgever en zo nodig ook met het sociaal- en hulpverleningsnetwerk van de werkzoekende/werknemer. De jobcoach werkt toe naar het moment waarop de resterende begeleidingsbehoefte van de werknemer overgenomen kan worden door de werkgever.