Paswerk

Paswerk biedt

Paswerk is een regionaal, sociaal bedrijf. Het is bedoeld om leren en werken te combineren. Paswerk heeft een aantal bedrijven, waardoor er altijd wel een werksoort is die bij je past.

Paswerk kan diverse stages en beschut werk bieden:

  • Schoolstage
  • Maatschappelijke stage
  • Werkervaringsplekken
  • Beschut werk met jobcoaching.

Schoolstage


Wat vind je leuk en wat wil je graag leren?
Paswerk biedt schoolstages voor leerlingen van diverse scholen uit de regio. Het gaat dan met name om praktische stages in diverse sectoren binnen de Paswerkbedrijven. Een aantal voorbeelden zijn: groenwerkzaamheden, assemblage-en productiewerkzaamheden, het sorteren en bezorgen van post, winkelwerkzaamheden, werk in de techniek en de catering. Ook zijn er stages mogelijk met – of gecombineerd met – dagbestedingsactiviteiten.

Samen met de stagedocent kan de leerling een geschikte stageplek uitkiezen. Op de werkvloer krijgt de leerling een teamleider of jobcoach als vaste begeleider.

Indien mogelijk bespreken we een mogelijk vervolg van de stage naar een betaalde baan of dagbesteding. Ook ondersteunen we met aanvragen van een indicatie die nodig is voor een Garantiebaan, Nieuw Beschut Werk, of dagbesteding.

Maatschappelijke stage

Zit je op de middelbare school en zoek je een maatschappelijke stage?
Paswerk is ook aanbieder van maatschappelijke stages. Het is mogelijk om een aantal dagen stage te lopen bij één van onze units of stage te lopen met een jobcoach of een activiteitenbegeleider.

Allereerst bespreken we waar de interesses liggen en welke kennis ingezet kan worden. Daar zoeken we een passende stage bij.

Werkervaringsplekken


Liever geen gat in je CV maar iets leren…
Werkervaringsplekken zijn tijdelijke arbeidsplaatsen om iemand werkervaring op te laten doen. De duur van zo’n werkervaringsplek is meestal 3 maanden met een maximum van 6 maanden. Paswerk biedt werkervaringsplekken aan mensen die een re-integratietraject volgen of schoolverlater zijn. Het gaat vaak om ervaring op te doen in een bepaalde branche of om te onderzoeken of bepaald werk leuk of haalbaar is. Een werkervaringsplek kan er ook voor zorgen om geen “gat in je cv” te krijgen. Paswerk biedt een grote diversiteit aan werksoorten aan, variërend van buitenwerk zoals groenvoorziening of post tot binnenwerk zoals catering, winkelwerk of technisch montagewerk.

Nieuw Beschut werk met jobcoaching


Lekker aan het werk met toekomstperspectief!
Bij Paswerk bieden we mensen een betaald dienstverband aan als het gaat om (Nieuw) Beschut Werk.  Dit kan allerlei soorten werk zijn, zowel bij Paswerk intern als via detachering bij allerlei bedrijven.

Beschut werk is bedoeld voor mensen die kunnen werken onder aangepaste omstandigheden in een “beschutte omgeving”. Zij hebben meer begeleiding en/of een aanpassing nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten.

Een jobcoach van Paswerk of Pasmatch verzorgt de begeleiding op de werkplek.

Om in aanmerking te komen voor een dienstverband Beschut Werk is een indicatie van het UWV nodig. Via Pasmatch bieden we ondersteuning met de aanvraag voor een indicatie.

Als er leerlingen tijdens de schoolstage interesse hebben (en in aanmerking komen voor) in Beschut Werk kunnen we tijdig een leuke werkplek zoeken en de indicatie aanvragen.