Werkdag BV

Werkdag BV biedt

Werkdag BV biedt arbeidsmatige dagbesteding en toeleiding naar betaald werk voor jongeren met multi-problematiek. Werkdag is een zorgorganisatie die jongeren begeleid bij het werk en werkervaring. De jongeren die aangemeld worden bij Werkdag hebben vaak grote problemen soms is duidelijk dat dit te maken heeft met autisme, psychische problemen of een (licht)verstandelijke beperking al dan niet gecombineerd met een verslaving. Door deze combinatie van problemen zijn er vaak ook problemen thuis of op school. Werkdag BV begeleidt jongeren bij en naar werk en scholing:

 • Werkstages
 • Werkervaringsplekken
 • trajectbegeleiders/jobcoaches
 • Ondersteunen
 • Vertrouwen

Doel is om

 • Jongeren begeleiding te bieden bij werkstages, en daardoor zij werkervaring en werkritme op te doen.
 • Jongeren via werk en werkstages laten ervaren welke interesses zij hebben in werk en met hen bespreken waar zij tegenaan lopen in het werk.
 • Jongeren via trajectbegeleiders/jobcoaches problemen aanpakken door te kijken welke ondersteuning zijn thuis nodig hebben, buren, familie of Sociaal Wijkteam en zorgpartijen in te schakelen waar dit nodig is.
 • Jongeren ondersteunen bij het omgaan met hun problematiek op de werkvloer en in contact met anderen. Op zoek naar oplossingen of onderzoek laten (extern) uitvoeren naar specifieke problematiek wanneer dit nog niet helder is voor de jongere zelf.
 • Jongeren de mogelijkheid bieden om vertrouwen te krijgen in arbeid en mogelijkheden van werk of scholing.

Ambitie is om

 • Jongeren minimaal 20 uur per week te laten werken en 4 uur per week training/scholing te bieden.
 • Uitstroom naar betaald werk met passende ondersteuning en participatieregelingen om dit mogelijk te maken.

Dit doen we door

 • Werken op afdelingen van Werkdag en/of op werkervaringsplekken bij werkgevers.
 • Begeleiding gesprekken met de jongeren en thuis, school en/of belangrijke anderen die steunend zijn.
 • Scholing/educatie, en/of empowerment training voor jongeren.